Paieška
Neseniai ieškota
Populiarūs paieškos rezultatai
anglu
projektų valdymas
excel
Ieškoti

Svetainėje naudojami slapukai

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Jūsų patirtį šioje svetainėje.

Apie projektą

KURSUOK naujų įgūdžių link!

background-img

Kas yra KURSUOK?

KURSUOK – vieno langelio principu veikianti nacionalinė suaugusiųjų švietimo platforma, kurioje žmonės gali rinktis jiems reikalingus bei valstybės prioritetus atitinkančius mokymus ir gauti finansavimą iki 500 Eur. KURSUOK platforma siekiama skatinti suaugusiuosius ugdyti bendrąsias ir profesines kompetencijas, prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą įpročių lavinimo visuomenėje ir sudaryti galimybes mokytis norinčiam asmeniui pretenduoti į valstybės skiriamą finansavimą.

KURSUOK platforma vienija daugybę patikimų mokymo paslaugų teikėjų, iš kurių skelbiamų mokymosi programų kviečiame rinktis norinčiuosius įgyti naujų įgūdžių bei tobulinti bendrąsias ir su profesine veikla susijusias kompetencijas. Nuo menų iki skaitmeninių technologijų mokymų – tereikia išsirinkti norimus kursus, pasitikrinti, ar atitinkate finansavimui gauti keliamus reikalavimus, pasirašyti sutartį ir pradėti KURSUOti norimų įgūdžių link. Viskas paprasta, aišku ir vienoje vietoje. 

Misija – formuoti ilgalaikę ir motyvuotą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą tradiciją šalyje. 

Vizija – tapti gerai žinoma, pripažįstama ir sklandžiai, kokybiškai, paprastai veikiančia sistema, kuria suaugę žmonės noriai naudojasi, siekdami tobulinti savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas. 

KURSUOK – individualių mokymosi paskyrų (IMP) sistemos dalis

Iki šiol šalyje nebuvo efektyviai veikiančios sistemos, kuri švietimo galimybes priartintų prie kiekvieno asmens, o kompetencijų plėtojimas buvo skatinamas per skirtingas tikslines grupes, projektus ir priemones. Siekiant spręsti šią problemą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva kuriama IMP sistema.

Ar žinojai?

40 proc.

Lietuvos gyventojų teigia, kad jų turimi gebėjimai neatitinka poreikio pagal turimą profesiją.

26 proc.

apklaustųjų susiduria su kompetencijų trūkumu.

20 proc.

Europos Sąjungos valstybių susiduria su didžiausia įgūdžių darbo rinkoje neatitiktimi, Lietuva yra viena iš jų.

IMP sistema

Tai vieno langelio principu veikianti tarpinstitucinė sistema, kurioje teikiami pasiūlymai mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, galimybės pretenduoti į valstybės institucijų skiriamą paramą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms ir profesinio orientavimo paslaugos asmenims, siekiantiems tobulinti ir (arba) įgyti kompetencijų. IMP sistemoje sujungiamas visų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemoje veikiančių institucijų skiriamas finansavimas ir valdoma informacija apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas bei įgytas kompetencijas.

Dėl IMP sistemos veikia ir KURSUOK platforma. Prisijungęs prie informacinės sistemos, būsi identifikuojamas per sąsajas su valstybės registrais, kad būtų užtikrinta, jog atitinki finansavimui gauti keliamus reikalavimus. Na, o tuomet jau lieka tik semtis naujų žinių, lavinti įgūdžius, gauti kursų baigimo pažymėjimą ir tinkamai pritaikyti įgytas žinias profesinėje srityje. 

SVARBU ŽINOTI

Mokymosi programoms finansavimas skiriamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių (toliau – EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Mokymosi programų finansavimo ir administravimo funkcijas vykdo Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Finansavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1515 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą, finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokymosi programoms skiriamą finansavimo lėšų sumą kitiems kalendoriniams metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Iki 2026 m. balandžio 30 d. planuojama skirti iki 12 mln. Eur. 

Projektas „Mokykis visą gyvenimą!"

KURSUOK.lt platforma sukurta įgyvendinant projektą „Mokykis visą gyvenimą!“ (projekto Nr. 10-009-P-0001), kuris finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Šio projekto tikslas – skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą (MVG), kuriant bendrą mokymosi visą gyvenimą informacinę sistemą ir suteikiant galimybes mokytis. 

MVG sistema apima plačias suaugusiųjų švietimo sistemos intervencijas, iš kurių pagrindinė yra vieno langelio principu veikiančios Individualių mokymosi paskyrų informacinės sistemos (toliau - IMP) sukūrimas.

IMP sistema sudarys galimybę asmenims, atitinkantiems valstybės nustatytus investavimo prioritetus, gauti valstybės finansuojamus mokymų pasiūlymus. Sistemoje sutelktais įvairių mokymo paslaugų teikėjų pasiūlymais galės pasinaudoti ir asmenys, norintys už mokymąsi susimokėti savo lėšomis. 

Pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ projekto „Mokykis visą gyvenimą“ įgyvendinimui planuojama skirti daugiau nei 18,4 mln. EUR iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“.

Projekto partneriai

Projektą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA)  kartu su partneriais:

  • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru (toliau - KPMPC),
  • Lietuvos aukštojo mokslo asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO), 
  • Nacionaline švietimo agentūra (toliau - NŠA).

IMP sistemoje dalyvaujančių ir jos veiklą užtikrinančių institucijų funkcijos:

  • ESFA užtikrina IMP sistemos veikimą, atsiskaitymo su mokymo paslaugų teikėju organizavimą, IMP sistemos interneto svetainės administravimą, profesinio orientavimo paslaugų suaugusiems asmenims teikimą, atlieka techninius pakeitimus, susijusius su IMP sistemos administravimu;
  • KPMPC vykdo mokymosi programų kokybės užtikrinimo stebėseną pagal Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1218 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • LAMA BPO užtikrina IMP informacinės sistemos veikimą ir jos duomenų teikimą numatytoms institucijoms ir besimokančiam asmeniui;
  • NŠA vykdo švietimo sistemos registrų, susijusių su IMP sistemos administravimu, atnaujinimą, pritaiko juos IMP sistemos poreikiams ir atlieka tolesnį jų palaikymą.

Bendra informacija

Projekto tikslinė grupė
18–65 m. amžiaus asmenys, suinteresuoti mokymusi visą gyvenimą.
Siekiami rezultatai
21 600 asmenų, kurie, naudodamiesi bendra sistema, baigs mokymus (iš kurių bent 40 proc. skirti skaitmeniniams įgūdžiams įgyti ar tobulinti).
Projekto trukmė
2023 m. gegužės 11–2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma
18 432 699,37 Eur
Slinkti į viršų